Vanliga frågor

Svar

Häll vätskan i avloppet. Detta utgör ingen miljörisk. Undvik helst vätskekontakt med metall, då det finns risk för rostbildning ifall det inte sköljs av.

Svar

Det är helt beroende på hur fuktigt det är. Generellt kan man säga att en refillpåse räcker 1-3 månader i ett utrymme på 12-14 m².

Svar

Torka upp och tvätta med ljummet vatten. Upprepa vid behov.

Svar

Torrbollen fungerar ända ner till 0 C, men vid minusgrader upphör funktionen då ingen fukt finns. Vätskan i burken fryser inte till is.

Svar

När flingorna i fiberdukspåsen väl har mättats med vatten, och sedan fukten i ett utrymme upphör, stelnar och torkar de ihop och påsen blir hård. När sedan fukten kommer tillbaka sätter processen igång igen, dock med något reducerad effekt då ytan på flingorna har blivit mindre.